Denne artikkelen har 2 avsnitt:

  1. Hvordan velge nettverk i HDL Buspro Setup Tool 2
  2. Hvordan velge nettverk i HDL Buspro Setup Tool


1. Hvordan velge nettverk i HDL Buspro Setup Tool 2:

 Velg ikonet Options i menyen:


for å få opp vinduet Options:


Dersom HDL Buspro Setup Tool 2 var allerede åpent når du endret nettverksoppsettet så må du avslutte og starte programmet på nytt for å få opp den nye adressen.


Velg IP-adressen til nettverkskortet som er koblet til HDL anlegget. Trykk OK.


Kontroller at programmet benytter det rette nettverket ved å se på status linjen:


2. Hvordan velge nettverk i HDL Buspro Setup Tool:

Enten velg i menyen Setup (S) -> Select network interface (C) eller trykk Ctrl+E på tastaturet

blob1477233688718.png

for å få opp vinduet Set communication mode:

blob1477233798359.png

Dersom HDL Buspro Setup Tool var allerede åpent når du endret nettverksoppsettet så må du avslutte og starte programmet på nytt for å få opp den nye adressen.


Velg IP-adressen til nettverkskortet som er koblet til HDL anlegget. Trykk Save. Dersom du ikke får opp en OK boks, så må du avslutte og starte programmet på nytt.


Kontroller at programmet benytter det rette nettverket ved å se på status linjen:

blob1477234010818.png