Denne artikkelen har 2 avsnitt:

  1. Hvordan søke etter komponenter med HDL Buspro Setup Tool 2
  2. Hvordan søke etter komponenter med HDL Buspro Setup Tool


1. Hvordan søke etter komponenter med HDL Buspro Setup Tool 2:

Klikk på ikonet Fast Search i menyen:


programmet vil gjøre et raskt søk etter komponenter:


 Når søket er ferdig får ikonet tilbake fargene sine og listen blir sortert:


Dersom dette søket ikke fant alle komponentene kan du trykke på Fast Search på nytt og på nytt...


Dersom du ønsker å forsikre deg om at du har fått med alle komponentene så kan du velge ADV Search -> Advanced Search i menyen:


for å få opp dette vinduet:


For avansert søk: På linje for Advance; Velg Subnet IDDevice ID From og To før du trykker på Advance Search knappen.

For manuelt å legge til en enhet: På linjen for Manually; Velg Subnet ID og Device ID før du trykker på knappen Manually Add.


Etter hvert som komponenter svarer så dukker de opp i lista. For å avbryte søket, trykk på Stop Search.


For å lukke dette vinduet trykk X oppe i høyre hjørne.


De nye komponentene som du har funnet har blitt lagt til i Devices List lista. For å sortere de på adresse, trykk på Fast Search ikonet. Når den er ferdig med søket så vil lista være sortert igjen.



2. Hvordan søke etter komponenter med HDL Buspro Setup Tool:

Trykk på kikkerten oppe i venstre hjørne:

blob1477236857695.png

for å få opp dette vinduet:

blob1477237129630.png


For raskt søk: Klikk på knappen Fast Search med bilde av et forstørrelsesglass. Komponenter som blir funnet havner i lista Current on-line devices. Trykk på knappen Add all for å legge de inn i programmet sin ON-line Devices liste. Dersom dette søket ikke fant alle komponentene kan du trykke på Fast Search og så på Add all, på nytt og på nytt...


Avansert søk: På linje for Advanced Search; Velg Subnet IDDevice ID og To før du trykker på søke-knappen på denne linjen. Komponenter som blir funnet havner i lista Current on-line devices. Trykk på knappen Add all for å legge de inn i programmet sin ON-Line Devices liste.


For manuelt å legge til en enhet: På linjen for Manually Add; Velg Subnet ID og Device ID før du trykker på knappen +Add. Dersom komponenten blir funnet så kommer den både i Current on-line devices lista og i ON-line Devices lista i programmet. Dersom du trykker på knappen Add All så sorteres ON-line Devices lista i programmet etter komponenters adresse.


Trykk Exit for å forlate dette vinduet.