Vedlagte dokument er en kort veiledning som forklarer generelt om HDL DLP og HDL Touch Panel brytere og hvordan de brukes og sette opp til å fungere. For mer teknisk informasjon, se respektive datablad som ligger tilgjengelig under produktet i nettbutikken. For programmering se egen manual (engelsk).