Pass på at sikringsskapet er stort nok til å få plass til alle HDL-BUS Pro enhetene som trengs i et anlegg. Typisk plasskrav er 8 moduler for en 8-kanals relemodul, 12 moduler for en 6-kanals dimmermodul, og 16 moduler for kombinasjonen av strømforsyning, IP-modul og logikkmodul. Ofte bruker man andre moduler i tillegg, som f.eks. SMS-modul, DMX-modul, varmestyringskontrollere, osv. Gjør en beregning på plassbehovet (størrelse på hver enhet fines i enhetens datablad) og sett av en del ekstra plass for fremtidige utvidelser.


I større eneboliger og forretningsbygg er det ofte praktisk å bruke «hjelpeskap» andre steder i bygget. Sett hovedkomponentene i hovedskapet, sammen med dimmere/releer som skal styre lamper og annet i samme del av bygget som hovedskapet. Så kan du plassere et lite ekstraskap f.eks. i en bod i en annen ende av bygget, og montere dimmere/releer for den delen av bygget der. På den måten blir det mindre 230V kabeltrekk. Så forbindes skapene med en buskabel, som gjerne også kan gå innom veggpaneler og sensorer på veien.


Viktig om sikringskurser: HDL’s 230V dimmermoduler har felles 230V inngang og inntil 6 utganger. Det betyr at hele modulen, og dermed alle lamper den driver, vil gå på samme sikringskurs. Ønsker du å ha en egen sikringskurs for lyset på badet trenger du en egen dimmermodul som ikke deles med andre rom (kurser). Relemoduler har individuelle innganger for hver utgang og kan derfor fint deles på forskjellige sikringskurser. Topolet brudd for 230V belysing oppnås ved å bruke to relekanaler (L+N) på utgangen av en dimmerkanal.