BUS-kabelen i et HDL Buspro anlegg er en standard 4-leder KNX-kabel 2x2x0.8 (HDL Buspro bruker 4 ledere, to for data og to for driftsspenning). Denne kommer med standard fargekoding Gul og Hvit til data, Sort og Rød til drifts-spenning.


Kabelen skal helst kobles i serie, dvs. fra enhet til enhet, i stedet for i stjerne ut i fra et sentralt punkt. Noen avgreninger er helt greit, men begrens det så mye som mulig slik at BUS-kabelen i størst mulig grad går i serie. Start i hoved-skapet og kable fra enhet til enhet (rekkefølgen på komponentene betyr ingen ting). Husk at du nå i praksis har to ender av BUS-en i skapet (første og siste komponent), så om du trenger to BUS-kabler ut av skapet, en i hver retning i bygget, kan du koble den ene til den ene enden av komponentene i skapet og den andre til den andre enden.


Kablene som går ut av skapet trekkes til første veggpanel, deretter til neste, så kanskje via en sensor i taket, videre til et panel i neste rom, osv. Den kan gjerne gå innom noen dimmere og releer i et hjelpe-skap og videre ut til flere paneler og sensorer. BUS-kabelen skal ikke termineres i enden, og ikke kobles tilbake til hoved-skapet (ikke ringkobles).


I visse tilfeller er det nødvendig med noen avgreininger, f.eks. fra et panel på veggen og opp til en sensor i taket, mens bussen samtidig går videre fra panelet til neste panel. Det er ikke noe problem å gjøre dette, men vi anbefaler å begrense det så mye som mulig (ref. spesifikasjonen på RS485-bus generelt).  BUS-kabelen bør ikke trekkes i samme rør som 230V eller annen sterkstrøm. Dette for å hindre at eventuell elektromagnetisk støy fra 230V påvirker datatrafikken på BUS-kabelen.Data+

Data-

COM

+24V

Gul

Hvit 

Sort

Rød


Alle nye HDL Buspro enheter har en hurtigkopler (se bilde) med samme fargekoder som lederne i KNX-kabelen. Hurtigkopleren gjør det raskt og enkelt å koble BUS-kabelen til enheten og videre til neste. Trenger du en ekstra avgrening kan du enkelt gjøre dette med Wago-klemmer. Husk i så fall på å beholde tvinningen på den gule og den hvite lederen så tett opp til koblingen som mulig.


På eldre HDL Buspro enheter er det skrutilkoplinger i stedet for hurtigkoplere. Pass ekstra godt på å lese teksten på skrutilkoplingene, rekkefølgen på fargene er IKKE det samme som for hurtigkoplingen. Pass på at den gule ledningen går til skruterminalen merket med Data+ (eller 485+), den hvite går til Data- (485-), den sorte går til COM og den røde til +24V (Vcc).


Historisk så har de fleste problemer med BUS-kommunikasjon vært relatert til skrutilkoblinger. Når man setter 2 ledere ved siden av hverandre i en skrue så kan det oppstå korrosjon i forbindelsen og en kapasitans effekt som lager reflekser i kommunikasjonen. Pass på at du skrur i kobberet og ikke i plasten. Bruk en liten tang og vri sammen de 2 lederene som skal i samme skrue. Pass på å avisolere ledningen i riktig lengde så den går helt til bunns i hurtigkobleren eller skruterminalen, uten at det er synlig kobber på utsiden. Pass på at du skrur i kobberet og ikke i plasten. Bruk gjerne en liten tang og dra i lederne i skrutilkoplingene for å være sikker på at de virkelig sitter. Det hender at enkelte ledere blir stukket inn på oversiden av skruen.