Alle HDL-BUS Pro paneler monteres i standard veggbokser. Husk at selve panelet er noe større enn en standard bryter, hvilket betyr at de alltid skal monteres i enkeltbokser og ikke i doble, triple, osv. Om du bruker en dobbel boks vil du få et problem med å dekke det ubrukte hullet.


HDL-BUS paneler finnes i to utgaver: med og uten display. Touch- og knappepaneler monteres vanligvis i standard bryterhøyde, mens DLP-paneler (panelene med display) bør monteres i høyde ca. 150 cm. Dette er viktig for å enkelt kunne lese informasjonen i displayet. En DLP som monteres i høyde 1 meter, vil i praksis ikke kunne leses av voksne personer, og derfor miste det meste av sin fordel. Man kan selvfølgelig gjøre unntak på barnerom, eller evt. velge å bruke f.eks. en bryter uten display der.


Alle paneler, og veggsensoren, bruker samme «PPI», powerinterface (bakdel). Dette er den delen av panelet som kobles til buskabelen og som skrus fast i veggboksen, mens selve frontpanelet enkelt klikkes på plass på denne etterpå. Dermed er det også enkelt å bytte til et annet type panel senere om man vil. Du kan til og med bytte til en veggsensor dersom man finner at det er mer praktisk med en bevegelsesføler i et rom. Vi leverer også plastdeksler som kan settes over powerinterfacet for å beskytte det mot støv og maling under installasjonsprosessen.


De fleste sensorer i taket kan med fordel monteres over en boks i taket. Det er praktisk å bruke en boks for å ha noe å avslutte røret med buskabelen i:

  • Dagens generasjon med 8in1 og CMS-PIR sensorer kan skrus rett i taket. Vi anbefaler å bruke en lampettboks bak, den er liten nok til at sensoren dekker boksen.

I noen rom hvor det kan forekomme trykkforskjeller mellom luften i rommet og luften over takplaten når man f.eks. åpner og lukker en dør, vil det oppstå «trekk» gjennom boksen i taket (eller kabelhullet dersom det ikke brukes boks). Denne trekken kan, i viss tilfeller, føre til at sensoren falsk registrerer bevegelse. For å unngå dette anbefaler vi at det brukes et lokk på boksen i taket og at hullet for ledningen til sensoren tettes med silikon eller liknende.

  • 12in1 sensoren er stor nok til at den dekker en normal veggboks i taket (men ikke stor nok til å dekke en takboks).
  • Neste generasjon 8in1 og PIR (høsten 2014) vil ha skruehull som passer til normale veggbokser, samt tilkobling med hurtigkoplere bak sensoren. Disse MÅ brukes sammen med veggbokser i taket (kan ikke skrus flatt i et tak).
  • Minisensorer (sommeren 2014) skal monteres i hull på samme måte som en downlight. Disse skal dermed ikke ha bakbokser.


Enheter med potensialfrie innganger (f.eks. Dry-4Z) eller temperaturinput-modulen kan gjerne monteres i samme veggboks som et panel eller en sensor. Så lenge veggboksen kun brukes til buskabel er det normalt god nok plass i en standard veggboks til å legge en slik enhet inn i boksen før man skrur fast powerinterfacet til panelet.

  • Temperaturinput-modulen: Denne kan kobles til inntil 4 analoge gulvsensorer (HDL’s type anbefales, men andre støttes også). Følerne har to ledere som gjerne kan skjøtes med en signalkabel (f.eks. CAT 5, KNX, eller tilsvarende), rundt 10 m. går fint. Dermed kan en temperaturinput-modul måle temperaturen i 4 nærliggende rom, eller evt. 3 rom + en sensor som monteres ute for utendørstemperatur.
  • Potensialfri inngangsmodul (PILLE): Det finnes typer med 4 og 8 innganger for plassering i veggbokser. Her kan man også bruke valgfri signalkabel mellom modulen og den potensialfrie bryteren. Potensialfrie brytere kan være en tradisjonell mekanisk bryter (gjerne fjærbelastet / pulsbryter), en magnetkontakt eller en potensialfri utgang på en utendørs luxføler eller et alarmanlegg. Husk at utgangen må være potensialfri, ikke 230V!
  • Digitale følere: Om man bruker en varmekontroller kan man velge å bruke digitale gulvfølere om man vil. Inntil 13 digitale følere kan kobles sammen i en «digital-føler-bus», gjerne med en CAT-5 kabel. Det er praktisk å bruke veggboksene for panelene/sensorene som koblingspunkt for busen for de digitale følerne.

Merk at hver varmekontroller krever sin egen «digital-føler-bus», så har du f.eks. 2 varmekontrollere må du ha to slike bus’er. Hvert rom kan ha inntil 2 digitale følere, i tillegg til en utendørsføler for å gi info om utetemperaturen på DLP-panelene. Varmekontrolleren kan for øvrig også bruke temperaturinformasjon fra de innebygde temperaturfølerne i diverse paneler og sensorer, samt temperaturinputmodulen som nevnt over, så det er ikke et krav om å bruke digitale følere sammen med varmekontrolleren, det er bare en mulighet man kan bruke dersom det er praktisk.