Et HDL-BUS Pro anlegg kan styre alle typer varme, både elektrisk og vannbåren. Selve termostatfunksjonen er integrert i DLP-bryteren og i varmekontrolleren. I bygg der man velger DLP-brytere på de fleste rom er det ofte greiest å bruke DLP’en som termostat. Dersom man velger å ha bare en, eller noen få DLP’er, og heller bruke knappepaneler eller touchpaneler på de andre rommene, bruker man varmekontrolleren som termostat.

Typiske scenarier:

 1. Elektrisk oppvarming og DLP’er i alle rom/varmesoner: Her trenger du ingen varmekontroller, hver DLP styrer en eller flere releutganger koblet til varmekildene (f.eks. panelovner eller varmekabler).
 2. Elektrisk oppvarming og færre DLP’er enn antall varmesoner: Her brukes en eller flere varmekontrollere. Hver varmekontroller kan styre inntil 6 varmesoner. Hver DLP kan fungere som kontrollpanel for inntil 8 varmesoner, fordelt på en eller flere varmekontrollere. I praksis betyr dette at man velger en DLP (f.eks. den ved ytterdøren) som settes opp i «slave-modus» og varmekontrollerne i «master-modus».  Når man så går til varmesiden på en DLP kan man enkelt velge rom (navnet på rommet kommer opp) og se temperaturen i rommet, samt stille inn ønsket temperatur. For at dette skal fungere må man ha en eller annen termosensor i rommene uten DLP, slik at varmekontrolleren vet hvilken temperatur det er i rommene den skal styre. Dette kan gjøres på flere måter:
  • Analoge eller digitale gulvfølere (se kapittelet om sensorer over) 
  • Knappepaneler eller touchpaneler med innebygget termoføler på disse rommene
  • En av mange sensorer med innebygget termoføler

I praksis er det her varmekontrolleren som styrer varmen, og innstillingene gjøres på en DLP (eller eventuelt via iRidium eller iLife applikasjoner på telefon eller nettbrett). Siden varmekontrolleren ikke kan styre kraftige elektriske laster alene, den har releer og 0-10V utgang for å styre ventiler for vannbåren varme, så kobles de elektriske varmekildene til utganger på 16A HDL-BUS Pro relemoduler. Varmekontrolleren settes så enkelt opp til å kommunisere med respektive relekanalene. 

 1. Vannbåren oppvarming og DLP’er i alle rom som er en egen varmesone: Her brukes gjerne DLP’ene som termostat («master-mode») og en eller flere varmekontrollere (i «slavemodus») som styring av ventilene via varmekontrollerens innebygde releer eller 0-10V utganger.
 2. Vannbåren oppvarming og færre DLP’er enn antall varmesoner: Dette blir på samme måte som beskrevet over («Elektrisk oppvarming og færre DLP’er enn antall varmesoner»), bortsett fra at man ikke bruker eksterne 16A relemoduler men kobler ventilene rett til varmekontrolleren.
 3. Blanding: I mange bygg brukes både vannbåren og elektrisk oppvarming. HDL-BUS Pro er fullstendig fleksibelt i forhold til dette. Du kan gjerne blande metodene over slik at noen DLP’er fungerer som termostat (master), andre som slave for en eller flere kanaler på en eller flere varmekontrollere. Noen varmekontrollerkanaler kan styre ventiler for vannbåren varme, mens andre kan styre eksterne 16A relemoduler.

 

Oppsummering, og flere tips:

 1. En DLP pr. varmesone: DLP’ene kan brukes som termostat (master) koblet rett til relemoduler som styrer varmekilden. Dersom varmekilden er vannbåren varme brukes varmekontrolleren som relemodul (slave) for disse ventilene (kan også konfigureres til å bruke 0-10V styring). 
 2. Færre DLP’er enn varmesoner: Varmekontrolleren (master) er termostatene, DLP’ene settes opp til å være varmekontrollerens kontrollpanel (slave). I dette tilfelle kan en DLP være kontrollpanel for inntil 8 varmekontrollerkanaler.
 3. Varmekontrolleren: Denne kan settes i mastermodus eller slavemodus, for hver kanal. Du kan gjerne kjøre noen av kanalene i slave (fungerer da som et rele/0-10V utgang for en DLP), mens andre er i master (fungerer da som en termostat og bruker DLP’en kun som et kontrollpanel).
 4. Vannbåren varme: Varmekontrolleren kan gjerne monteres i skapet med ventilene, det gjør kablingen enklere. Den kan styre både 0-10V ventiler, 24V av/på ventiler og 230V av/på ventiler. Ved 24V av/på må det brukes en egen strømforsyning for å drive ventilene, sjekk spesifikasjonen for ventilene om de skal drives av AC eller DC (ikke bruk 24V fra HDL-bussen til å drive ventilene). Ved 0-10V styring trenger ventilene også en driftsspenning fra egnet strømforsyning. 
 5. Ved elektriske varmekilder: Disse må styres av et 16A rele. Som beskrevet over er det vanligste å bruke en normal HDL-BUS Pro relemodul med 4, 8 eller 12 kanaler for dette. Disse kan styres rett fra en DLP, eller fra en varmekontroller, i begge tilfeller over HDL-BUS’en. Et alternativ, dersom man bruker en varmekontroller, er å bruke en ekstern (ikke-HDL) kontaktor som styres av en releutgang på varmekontrolleren. 
 6. Topolet brudd: Elektriske varmekilder representerer ofte en induktiv last, som ved høy effekt i noen tilfeller KAN skape problemer med lysbuer i utstyr som f.eks. releer. Derfor anbefaler vi å la selve termostatfunksjonen være enpolet, og heller bruke en to-polet servicebryter i skapet (der det er krav til to-polet brudd) for å sikre skikkelig to-polet brudd ved vedlikehold av varmekilden. Merk: som installatør må du følge alle forskrifter om dette, forskriftene går alltid foran våre anbefalinger.