Det er visse ting som kan bør tas hensyn til ved planlegging og installasjon for å sikre en enklest mulig programmering av systemet senere. Her er noen tips:

  1. Scener: Koble lyssoner i samme rom til samme dimmermodul i så stor grad som mulig. Har du f.eks. 4 soner med 230V LED downlights i et rom, så koble alle fire til samme dimmemodul, ikke til fire forskjellige moduler. Bruk dette prinsippet i så stor grad som mulig, både når det gjelder dimmere, releer, DMX-kontrollere og andre moduler. Det blir da mye enklere å programmere anlegget med «scener» og «sekvenser».
  2. Nettverk: Koble IP-modulen til husets nettverk ved å legge en nettverkskabel fra skapet med IP-modulen og til der husets dataswitch/router står. Dermed er det enkelt å hele tiden være online på HDL-anlegget, for styring av anlegget fra telefoner/nettbrett og for fjernprogrammering over Internett.