Her er den nyeste firmware for Varmestyrings-kontrolleren som ser slik ut:

11072_Varmestyringskontroller_1.jpg

Det er viktig å ikke oppgradere en HDL komponent med feil firmware fil.

I HDL Buspro Setup Tool gjenkjennes denne Varmestyrings-kontrolleren med ModelSB-DN-FH06Factory ModelHDL-MFH06.432.


Ta backup eller noter ned konfigurasjonen til varmekontrolleren før du starter firmware oppgradering.

Dersom du har et HDL anlegg hvor kommunikasjonen mellom din PC og komponenten ikke er stabil, gir periodisk "Time out" så anbefaler vi å ikke oppgradere firmware før ustabiliteten er løst. Det anbefales å ha PC-en tilkoblet anlegget med nettverks-kabel (ikke trådløst) når man overfører firmware.


Dersom firmware overføringen blir avbrutt så har modulen en firmware-recover-funksjon:

Hold PROG knappen inne når varmekontrolleren får tilkoblet spenning.

Da vil adressen komme opp i "Manual Firmware Upgrade" og man kan overføre firmware-filen på nytt.


Det som er rettet i V04.27U_2016/02/24:

Rettet feil: Enheten kan miste sin nye adresse etter et strømbrudd.


Det som er nytt i V04.21U_2015/01/27:

Laveste temperatur er endret til -50. Høyeste temperatur er endret til 100.


Det som er nytt i V04.14U_2014/09/21:

Støtte for broadcast temperatur for kanal 1-6 og uteføler kanal 13. Retter problem ved at en termostat som er av viser 0 grader. Føleren med temperaturen må være i broadcast mode.

Det som er nytt i V04.10U_2014/06/06:

Støtte for UV-Switch 7 ON = Floor Cooling. UV-Switch 7 OFF = Floor heating. Tilsvarende 17 for kanal 1, 27 for kanal 2...