Her er den nyeste firmware for den eldre IP-Modulen som ser slik ut:


Det er viktig å ikke oppgradere en HDL komponent med feil firmware fil.

I HDL Buspro Setup Tool programvaren gjenkjennes denne IP-Modulen med som Model: HDL-MBUS01IP.431.


Pass på at HDL anlegget ditt har unike adresser før du setter i gang med firmware oppgradering. Dersom du oppgraderer firmware på en HDL komponent som har samme adresse som en annen, så vil begge enhetene bli korrupte (det samme som når overføringen blir avbrutt).


Dersom din modul allerede har en nyere firmware fra fabrikk en denne, så skal du ikke nedgradere til denne firmware. Dette er fordi nyere IP-Moduler har annen hardware (prosessor) en denne. Denne firmware er bare ment for å oppgradere IP-Moduler av dette utseende som har firmware eldre enn 2018/01/08.


Ta backup eller noter ned konfigurasjonen til IP-Modulen før du starter firmware oppgradering. 

Dersom du oppgraderer fra en versjon eldre enn V05.13 så vil all konfigurasjon i modulen bli slettet!

Årsaken er at V05.13 gir mulighet til å oppgradere via Remote, og derfor blir alt satt tilbake til fabrikk innstillinger. 

Subnet ID endres til 10, Device ID til 0. Bytt Subnet ID tilbake til 1. Device ID kan ikke byttes.

IP-adresse endres til DHCP, slik at man kan får tak i den igjen dersom den var tilkoblet et nettverk.


Dersom firmware overføringen ikke vil starte eller blir avbrutt så har modulen en firmware-recover-funksjon:

Hold PROG knappen inne når IP-Modulen får tilkoblet spenning for å aktivere denne funksjonen. OBS! Når denne funksjonen aktiveres så har IP-Modulen IP adresse 192.168.10.250, så PC-en din må ha en adresse i dette nettet for å kunne overføre ny firmware.

Bruk i "Manual Firmware Upgrade" for å overføre firmware-filen i denne modusen.


Modul med denne firmware krever nyeste versjon av HDL Buspro Setup Tool 2 for at man skal kunne endre på nye funksjoner (DHCP støtte og Kokke/tids-sone fra Remote Server).


Det som er nytt i denne utgaven:

 - Bedre støtte for måten HDL Buspro Setup Tool 2 søker etter enheter.