Her er den nyeste firmware for første generasjon av Enviro Panelet, som ser slik ut (alternativt med hvit kant):


Denne nye firmware versjonen øker antallet generelle lys knapper til 60. 

Firmware V04.31 har bare 36 slike generelle lys knapper. Oppgraderer man fra V04.30 eller V03.31 så blir konfigurasjonen beholdt.
Dersom man oppgraderer fra en versjon eldre enn V04.30 så forsvinner konfigurasjonen.


Det er viktig å ikke oppgradere en HDL komponent med feil firmware fil.

I HDL Buspro Setup Tool 2 gjenkjennes dette bryter panelet som Model: HDL-MPTLC43.46.

Dersom ditt panel har model HDL-MPTLC43.46-A så er det andre generasjon Enviro som ikke skal ha filene i denne artikkelen!!!


OBS! Oppgradering av grafikken kan bare gjøres dersom man har en IP-Modul med firmware V05.13 eller høyere. Fungerer ikke via trådløs Gateway, DMX eller SMS modul med IP!


Pass på at HDL anlegget ditt har unike adresser før du setter i gang med firmware oppgradering. Dersom du oppgraderer firmware på en HDL komponent som har samme adresse som en annen, så vil begge enhetene bli korrupte (det samme som når overføringen blir avbrutt).


Ta backup eller noter ned konfigurasjonen til bryter panelet før du starter firmware oppgradering.

Dersom du har et HDL anlegg hvor kommunikasjonen mellom din PC og komponenten ikke er stabil men gir periodisk "Time out" så anbefaler vi å ikke oppgradere firmware før ustabiliteten er løst. Det anbefales å ha PC-en tilkoblet anlegget med nettverks-kabel (ikke trådløst) når man overfører firmware.


Velg menyvalget: "Utility"->"Upgrade Device":

Velg device i nedtrekksmenyen eller skriv inn Subnet ID og Device ID manuelt.

Trykk knappen " Read Device Type". Dette skal resultere i at feltet "Device Model" viser STM32F103RCT6. 

Dersom det viser noe annet så er det feil og du skal ikke gå videre med oppgraderingen.

Trykk på ... for å velge .bin fil. Velg .bin filen som du har lastet ned fra denne siden, trykk så på "Add Device" for å legge enheten inn i listen over enheter som skal oppgraderes.

Trykk på knappen "Upgrade" for å starte oppgraderingen. Panelet vil bytte til grønn bakgrunn med teksten "UPDATE..."


Dersom firmware overføringen blir avbrutt så har panelet en firmware-recover-funksjon:

Hold en finger på midten av den nederste halvdelen når panelet tilkobles strøm.

Da vil adressen til panelet komme opp i "Manually Firmware Upgrade" og man kan overføre firmware-filen på nytt.


Når panelet har fått ny firmware (.bin filen) så må den ha ny grafikk fil (.raw filen). OBS! Dette er bare mulig dersom man har en IP-Modul med firmware 5.13 eller nyere!!!

Velg menyvalget "Utility"->"Upgrade Colorized DLP"

Velg device i nedtrekksmenyen eller skriv inn Subnet ID og Device ID manuelt.

Trykk på ... for å velge .raw fil. Velg .raw filen som du har lastet ned fra denne siden, trykk så på "Add Device" for å legge enheten inn i listen over enheter som skal oppgraderes.

Trykk på knappen "Upgrade" for å starte oppgraderingen. Panelet vil vise en "Updating..." med rød tekst på skjermen.


Siden dette er en stor fil så kan det ta lang tid å overføre den til panelet. Vi har opplevd så mye som 2 timer.

For å redusere tiden så er det laget en ny firmware til IP-Modulen. Med denne IP-Modulen, et lite anlegg og nettverks-kabel fra PC til IP-Modulen så har vi kommet ned i 20 minutter.