Slik kommer du i gang med trådløs HDL Buspro:


  1. Koble PC til den trådløse gateway.
  2. Sette opp den trådløse Gateway med rett parametere.
  3. Inkludere trådløse enheter inn i Gateway-en sin MESH.
  4. Adressere enheter.
  5. Konfigurere enheter.


1. Koble PC til den trådløse Gateway:

HDL trådløse Gateway kommer fra fabrikken med IP-adresse 192.168.10.250. Dersom din Gateway har en annen IP-adresse så kan denne endres tilbake til 192.168.10.250 ved å holde PROG knappen inne i 10 sekunder. Dersom du har en router med nettverket 192.168.10.x så kan du koble din Gateway direkte til nettverksrouteren med en nettverks-kabel. Så kan du koble din Windows PC til det samme nettverket, enten med nettverks-kabel eller trådløst.

Dersom du ikke har en nettverksrouter eller har en nettverksrouter med et annet nettverk, så må du først koble PC-en direkte til din trådløse Gateway men en nettverks-kabel og sette en fast IP-adresse på Windows PC-en sitt nettverkskort for å kunne kommunisere med din trådløse Gateway slik at den kan konfigureres. For å sette fast IP-adresse på din Windows 10 PC sitt kablede nettverkskort, les denne guiden: https://support.eldi.no/a/solutions/articles/47000618837


Sett opp HDL Buspro programmet slik at det snakker med nettverkskortet som er koblet til din trådløse Gateway. Metoden finner du i denne guiden: https://support.eldi.no/a/solutions/articles/47000618838


2. Sette opp den trådløse Gateway med rett parametere:

Søk opp HDL enheter med HDL programvaren. Metoden finner du i denne guiden:

https://support.eldi.no/a/solutions/articles/47000618882


Gateway HDL Buspro adresse:

Default adresse er Subnet ID=200, Device ID=0.

Subnet ID til Gateway-en er Subnet ID-en for de trådløse enhetene som kobles til denne Gateway-en. Det skal være en unik Subnet ID, som ikke brukes av noe annet kablet eller trådløst HDL Buspro Subnet i ditt anlegg.

Device ID er alltid 0, du kan ikke sette den til noe annet. Når du følger regelen for Subnet ID så skal du heller ikke trenge noen annen Device ID enn 0.

Du kan endre HDL Buspro adresse ved å klikke på adressen til Gateway-en i Devices List, eller trykke høyre mustast og velge Modify Address.


Velg parametere for Wireless Setting:

Band skal være SRD(Europe)

Channel kan være 864MHz, 866MHz, 868.3MHz eller 870MHz. Velg noe som ikke er i konflikt med annet trådløst utstyr. Vår favoritt er for tiden 870MHz.

Velg så en PSK PWD på seksten tegn som det ikke går an å gjette og som ingen andre har. Trykk Save.


Velg parametere for Network Style:

Din første Gateway i ditt anlegg, som har nettverks tilkobling, skal være i MESH Gateway modus.

Dersom du har et kablet HDL Buspro subnet som du vil koble til det trådløse, så må du velge rett Buspro Subnet ID her (normalt så er den 1).


Dersom du har en nettverksrouter som du ønsker å koble din Gateway til, velg gjerne DHCP slik at din Gateway får adresse tildelt av din nettverksrouter. Denne funksjonen kan brukes dersom din Gateway har firmware V0x.20 eller høyere.


3. Inkludere trådløse enheter inn i Gateway-en sin MESH:

Når vi skal inkludere en ny trådløs enhet inn i en Gateway sin MESH så setter vi Gateway-en i en modus hvor den bare aksepterer at enheter blir inkludert. Vi kaller denne modusen for SETUP modus. Du kan sette Gateway-en i SETUP modus ved å trykke 3 ggr. på PROG knappen innenfor ett sekund, eller ved å bruke HDL Buspro Setup Tool 2 (trykk på knappen Start Setup i arkfanen Basic setup). Når Gateway-en er i SETUP modus så vil en rød lysdiode i kanten blinke raskt.


For å inkludere en trådløs pille inn i MESH-en til en Gateway i SETUP modus; Trippeltrykk (3 trykk innenfor et sekund) på pilla sin PROG knapp. Enheten blinker nå raskt til den er inkludert, så går den tilbake til å blinke med 0,5Hz som tidligere. (Denne metoden brukes også på trådløs rele-plug med firmware lavere enn V01.28.)


For å inkludere en knappe-bryter / Touch-bryter inn i MESH-en til en Gateway i SETUP modus; Hold inne en knapp på bryteren i minst 25 sekunder til panelet blinker grønt. Først blinker det blått, ikke slipp - fortsett i 10 sekunder til. Enheten blinker nå grønt til den er inkludert, så går den tilbake til normal. (Denne metoden brukes også på trådløs rele-plug med firmware V01.28.)


For å inkludere en DLP-bryter inn i MESH-en til en Gateway i SETUP modus; Hold inne knapp 1 og 7 i 3 sekunder til du får opp panelet sin meny. Velg "WIRELESS" valget i menyen, knappene 7 og 8 på panelet lyser blått. Knappene 7 og 8 lyser blått til panelet er inkludert, så slukker den.


Når man er ferdig med å inkludere en enhet inn i Gateway-en sin MESH så må man endre Gateway-en sin status fra SETUP til Normal. Dette gjøres ved å trykke en gang på Gateway-en sin PROG knapp, eller ved å bruker HDL Buspro Setup Tool 2 (trykk på knappen Exit setup i arkfanen Basic setup). Dersom du glemmer dette så vil du ikke se de trådløse enhetene som er i samme MESH som Gateway-en.


4. Adressere enheter:

Trådløse enheter adresseres på samme måte som kablet HDL Buspro enheter etter at de er meldt inn i Gateway-en sin MESH... Bruk HDL Buspro Setup Tool 2. Dobbelt klikk på adressen til en enhet som er funnet for å gi den ny adresse. Husk at alle de trådløse enhetene må ha samme subnet id som Gateway-en for at du skal kunne ha 2-veis kommunikasjon med den. Standard subnet id for en trådløst Gateway er 200. Den skal ikke ha samme subnet id som BUS-kabelen som er tilkoblet.


5. Konfigurere enheter:

Det er ikke noe spesielt med trådløse Buspro enheter. De konfigureres akkurat som kablede Buspro enheter...