Det vedlagte dokumentet beskriver hvordan du kan oppgradere firmware i trådløse HDL Buspro enheter.