I denne guiden skal vi se gå gjennom krav til oppsett av i3 Lite Server. Målet er å kartlegge hva som må forberedes og gjøres for at serveren skal fungere og for at du skal ha mulighet til å fjernstyre anlegget ditt gjennom i3 Lite appen.


Det er flere grunner til å bruke en i3 Lite Server sammen med i3 Lite prosjektet ditt. Den vil kunne kjøre logikk og regler døgnet rundt. Den vil redusere trafikk i HDL Buspro BUS-en ved at alle kommandoer blir sendt gjennom serveren, i stedet for at hver enkelt styringsenhet (telefon, tablet, pc) sender hver sine kommandoer. Den største grunnen til å bruke i3 Lite Server er allikevel at den tillater kommunikasjon med anlegget ditt via Internett når du ikke er hjemme. Kommandoer blir sendt fra din telefon til en skytjeneste som videresender kommandoene til serveren din. For at dette skal fungere er det noen krav til hvordan hjemmenettverket ditt er satt opp.


Offentlig IP-adresse

Boligen må ha en offentlig IP-adresse (TCP/IP4) som er tilgjengelig fra Internett. Noen 4G mobile bredbånd tilbyr ikke dette.


Ett internt nettverk

For at i3 Lite serveren skal fungere på riktig måte kan du kun ha ett enkelt internt nettverk. Det vil si at serveren ikke vil fungere som den skal dersom den befinner seg på innsiden av to eller flere rutere. Siden de fleste norske internettleverandører gir deg en ruter som en del av internettpakken du kjøper av dem, betyr det at du ikke bør sette opp din egen ruter på innsiden av dette igjen dersom du ønsker å bruke i3 Lite Server. HDL sin Buspro Gateway må være på samme nettverk som i3 lite serveren.


WiFi nettverksnavn

Serverkonfigurasjonen i appen må konfigureres med navnet på ditt trådløse nettverk. Dette brukes av appen for å finne ut om du er hjemme eller ikke. i3 Lite vil som standard forsøke å snakke med serveren på det lokale nettverket, men dersom appen oppdager at du ikke befinner deg på det gitte trådløse nettverket vil den i stedet forsøke å kommunisere gjennom den eksterne IP-adressen du oppgav i forrige steg.


Cloud

Cloud er en funksjon i i3 Lite serveren som lar appen kommunisere med serveren gjennom en skyserver. Fordelen med dette er at du slipper å ta hensyn til ting som port-forwarding og fast ekstern IP-adresse. For å ta i bruk Cloud i ditt i3 Lite prosjekt går du inn i server-innstillingene dine og velger enten Local and External mode som Work mode og velger deretter Cloud. For å skru på Cloud må serveren være aktivert