I denne guiden skal vi gå gjennom bruk av HDL Interface modulen i i3 Lite og hvorfor du bør bruke den.


Hva er HDL Interface og hvorfor du bør bruke den

HDL Interface er (i skrivende stund) en relativt ny modul til i3 Lite som lar deg styre en rekke HDL-enheter fra din app. Modulen ble opprettet av to forskjellige grunner; bedre ytelse og bedre oversikt.

Når du åpner i3 Lite på din telefon er APP-en nødt til å laste inn en rekke filer. Mange av filene som lastes inn er relatert til de diverse modulene som er brukt i prosjektet ditt. Tanken bak HDL Interface er derfor at du kan laste inn en enkelt modul for alle HDL-enheter i stedet for en modul per enhet og at dette vil gjøre innlastingen raskere. I tillegg til innlastingen vil dette også føre til at APP-en, bak kulissene, kan kjøre logikken til en enkelt modul i stedet for 10 forskjellige moduler som også kan forbedre ytelsen i APP-en etter innlasting.

Den andre tanken bak HDL Interface er at den gjør devices-siden i APP-en din mer oversiktlig, spesielt om du bruker flere systemer enn kun HDL. Den samler alt (eller det meste) som har med HDL å gjøre under en modul, noe som gjør listen over enheter mer oversiktlig.


Informasjon:

HDL Interface modulen er også i stand til å fjernstyre et HDL-anlegg gjennom HDLs egne servere, noe som eliminerer behovet for en iRidium Server for fjernstyring. iRidium Servere har allikevel flere andre fordeler som ikke kan erstattes med denne modulen. Denne guiden dekker ikke beskrivelse av hvordan denne funksjonen settes opp.


Merknad:

Ikke alle HDL enheter er foreløpig støttet gjennom HDL Interface. Flere enheter vil bli støttet over tid. Dersom din enhet ikke finnes i HDL Interface kan du fremdeles bruke den vanlige i3 Lite modulen for den enheten og bruke HDL Interface for resten av enhetene dine.Hvordan legge til HDL Interface modulen

HDL Interface blir for øyeblikket ikke lagt til automatisk ved å søke etter HDL enheter i anlegget ditt og må derfor legges til i prosjektet manuelt. Etter at modulen har blitt lagt til manuelt kan du derimot søke opp enheter gjennom HDL Interface modulen. Denne delen av guiden trenger kun å gjøres en gang per i3 Lite prosjekt.


 1. Åpne system-menyen ved å trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne av skjermen.
 2. Trykk på Config for å åpne integratorgrensesnittet.
 3. Velg Devices fra menyen på venstre side.
 4. Trykk på pluss-ikonet for å legge til en ny modul.
 5. Trykk på Manually from store for å legge til en modul manuelt.
 6. Skriv inn HDL Interface i søkefeltet øverst til høyre og trykk ENTER for å søke.
 7. Finn HDL Interface modulen i søkeresultatene og trykk ADD.
 8. Du skal ikke trenge å fylle inn noe i feltene Host og Port. Trykk Addfor å fullføre.

Hvordan bruke HDL Interface modulen

Som nevnt tidligere er HDL Interface modulen en samle-modul for andre HDL moduler. Det vil si at etter å ha lagt til HDL Interface i prosjektet må den konfigureres med de enhetene du ønsker å styre. Dette fungerer relativt likt som å legge til en modul i prosjektet på vanlig måte, men gjøres fra HDL Interface modulen i stedet for direkte fra device-siden. I dette eksempelet skal vi legge til en relé-modul. Denne delen av guiden kan gjentas for hver enkelt enhet som skal styres gjennom HDL Interface modulen.


 1. Med HDL Interface modulen valgt i listen på venstre side av skjermen, trykk pluss-ikonet øverst i høyre hjørne for å legge til en modul inne i HDL Interfacemodulen.
 2. Trykk på Add Manually for å velge modulen du ønsker å legge til.
 3. Velg typen modul du ønsker å legge til fra listen over tilgjengelige moduler. I dette eksempelet velger vi Relay.
 4. Fyll ut feltene Name, Channel Count, SubnetID og DeviceID med det som passer for din enhet. Avhengig av hvilken type enhet du valgte i forrige steg kan disse feltene variere. Trykk Done for å fullføre.
  Informasjon:

  Feltet Name kan fylles inn med hva som helst. Dette er kun navnet på modulen og ikke navnet på den spesifikke kanalen. Personlig pleier jeg å kalle dem noe slik som "HDL Relay (1-21)" hvor "1-21" er Subnet og Device ID. Dette gjør det enklere for meg å vite hvilken enhet det er snakk om hvis jeg må rette opp i noe senere.

  Feltet Channel count er antall kanaler som den gitte rele-modulen (i dette eksempelet) har. Hvis du ikke vet hvor mange kanaler den har kan du finne ut dette ved å bruke vår HDL Buspro programvare.

  Feltene SubnetID og DeviceID er den virtuelle adressen til den fysiske enheten i ditt HDL anlegg. Dette kan også finnes ved hjelp av vår HDL Buspro programvare.

  Hvis du bytter til HDL Interface modulen fra de gamle, vanlige modulene kan du også finne Channel Count, SubnetID og DeviceID ved å gå til den gamle modulen din, trykke Module preferences og deretter trykke på Tannhjul-ikonet øverst i høyre hjørne.

  Alternativt kan du også bruke HDL Scanner i steg 2 av denne delen av guiden. Da vil disse feltene bli fylt ut automatisk. Vær oppmerksom på at du som regel ikke bør legge til alt som blir oppdaget av HDL Scanner uten videre. Dette vil fort føre til at alle subdevices i din lisens blir brukt opp, noe som krever at du enten oppgraderer lisensen din eller går gjennom modulene igjen i etterkant og sletter de du ikke bruker.

 5. I dette eksempelet har jeg nå lagt til en 4-kanals relemodul med Subnet ID 1 og Device ID 21. Vi kan nå konfigurere denne enheten på samme måte som en hvilken som helst annen relemodul i i3 Lite. Det vil si at vi kan trykke på de forskjellige kanalene i enheten for å gi hver enkelt kanal forskjellige navn, velge hvilket rom de skal ligge i osv.
Gratulerer!

Du har nå lagt til en HDL Interface modul og konfigurert den til å styre en Rele-modul. Husk at hvert enkelt prosjekt kun trenger en enkelt HDL Interface modul og at du nå kan gå tilbake til steg 1 i Hvordan bruke HDL Interface modulen for å legge til flere enheter under samme modul.