I denne guiden skal vi gå igjennom hvordan du, som sluttbruker, kan opprette dine egne rutiner (regler) i i3 Lite.


Informasjon:

Rutiner er svært like makroer i måten de blir konfigurert på. Ta gjerne en titt på vår makro-guide for å lære hvordan du kan sette opp dine egne scener. Disse makroene kan integreres inn i rutinene dine og på den måten både spare tid og holde bedre oversikt over logikken i prosjektet ditt.


Hva er en rutine?

En rutine er en regel som inneholder en rekke kommandoer som automatisk vil utføres på systemet ditt når en gitt hendelse forekommer. Dersom du allerede har gått igjennom makro-guiden vår, kan du tenke på rutiner som en makro som aktiveres automatisk i stedet for å kreve et knappetrykk. Siden rutiner utføres automatisk betyr det at det er her vi kan opprette ordentlig automatikk og det er helt opp til deg hvor enkel eller avansert du ønsker at automatikken din skal være.


Merknad:

Det kreves spesielle tillatelser for å kunne endre eller opprette dine egne rutiner, makroer og timeplaner. Dersom du ikke ser menyvalgene for disse funksjonene må du kontakte installatøren din.


Opprett en rutine

I dette eksempelet skal vi opprette en rutine som skrur på et lys når det oppdages bevegelse i et rom, men kun dersom garasjelyset står på. For å følge eksempelet trenger du minst en dimme-kanal og en relé-kanal samt en bevegelses-sensor (i mitt tilfelle en 12-i-1 sensor). Dersom du ikke har disse enhetene tilgjengelige kan du allikevel følge stegene i guiden, men bytte ut de enhetene jeg bruker med de du har tilgjengelig. Konseptet er det samme for alle rutiner uavhengig av hvilken type enhet du bruker, men kommandoene som er tilgjengelige vil variere.

 1. Åpne system-menyen ved å trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne av skjermen.
 2. Trykk på "Routines" i menyen for å åpne rutine-oversikten.
 3. Trykk på pluss-ikonet på toppen av skjermen for å opprette en ny rutine.
 4. Velg "Local" i vinduet som dukker opp for å opprette en lokal rutine.
  Merknad:

  En lokal rutine kjører kun på styringspanelet (telefonen eller enheten du kjører i3 Lite appen fra) og vil derfor ikke utføres dersom appen ikke er åpen eller skjermen er avslått. En server-rutine blir lastet opp til din i3 Server dersom du har en og vil derfor kunne kjøre 24/7 uavhengig om du har appen åpen eller ikke. For ekte automatikk er det anbefalt å bruke server-rutiner. Videre oppsett er identisk enten du velger lokal eller server-rutine.

 5. Gi rutinen ditt et navn (vi anbefaler å bruke navn som er lett gjenkjennelige slik at det er lettere å holde styr på dem dersom du skulle opprette mange rutiner etter hvert) og trykk "OK" når du er ferdig.
 6. Trykk på "Add event" under WHEN-seksjonen for å velge hvilken hendelse som skal aktivere rutinen.
 7. Trykk "Device" i neste vindu for å indikere at hendelsen kommer fra en enhet i anlegget ditt.
 8. Velg hvilken enhet som skal aktivere rutinen ved å finne den i listen og trykke på den. Siden jeg skal lage en rutine for bevegelsesstyrt lys velger jeg bevegelsessensoren fra 12-i-1 sensoren min.
 9. Trykk på "Movement" i neste vindu for å indikere at rutinen skal aktiveres når denne sensoren oppdager bevegelse.
 10. Trykk på "Add action" under THEN-seksjonen for å velge hvilke kommandoer som skal kjøres når regelen blir aktivert.
 11. Velg "Device" i neste vindu for å åpne listen over enheter igjen.
 12. Velg en dimmer-kanal fra listen for å sette opp kommandoen som skal utføres.
 13. Trykk på "Brightness" i neste vindu slik at vi selv kan velge lysstyrken vi ønsker for denne dimmer-kanalen.
 14. Rull hjulet i neste vindu for å velge hvilken lys-verdi du ønsker at dimmeren skal settes til når regelen utføres. Trykk "Done" når du er ferdig.

 15. Trykk på "Add condition" under BUT ONLY IF-seksjonen for å sette opp en betingelse for at denne rutinen skal utføres.

  Merknad:

  Rutiner krever ikke at "BUT ONLY IF"-seksjonen fylles ut. Dersom du ønsker at rutinen skal utføres uansett hva, kan du hoppe over denne delen. Ved hjelp av denne seksjonen kan du for eksempel lage to regler som setter lyset til forskjellige verdier avhengig av om det er dagtid eller midt på natten. Dette gjøres i så fall ved hjelp av timeplaner (schedules).

 16. Trykk "Device" i neste vindu for å indikere at vi vil bruke en enhet som betingelse for denne rutinen.

 17. Finn relé-kanalen du vil sette som betingelse i listen og trykk på den.

 18.  Trykk "On" i neste vindu for å indikere at denne relé-kanalen må stå på for at regelen skal utføres.


 19. Nå kan du gå tilbake til forsiden ved å trykke "Back" øverst i venstre hjørne.


 20. Trykk "Make public" på bunnen av skjermen for å lagre prosjektet. Alle andre enheter som bruker dette prosjektet vil nå få beskjed om å oppdatere prosjektet sitt.


 21. Du kan nå teste ut rutinen din. Merk deg at dersom du satte en betingelse vil regelen kun utføres om betingelsen er oppfylt. 


Gratulerer!

Du har nettopp opprettet din egen rutine. Nå som du vet hvordan det fungerer kan du prøve deg fram med forskjellige typer enheter og parametere. Ved å sette opp en rekke rutiner som er knyttet til forskjellige sensorer, enheter og klokkeslett kan du skape avansert automatikk i din bolig som du selv har fullstendig kontroll over.