I denne guiden skal vi gå igjennom hvordan du, som sluttbruker, kan opprette dine egne timeplaner i i3 Lite.


Hva er en timeplan?

Timeplaner (schedules) i i3 Lite er en hendelse som kan integreres i rutiner (regler) for å automatisk aktivere disse ved spesifikke klokkeslett eller dager. Du kan selv velge ved hvilket klokkeslett en timeplan skal starte og slutte, og hvor ofte den skal repeteres.


Merknad:

Det kreves spesielle tillatelser for å kunne endre eller opprette dine egne timeplaner, rutiner og makroer. Dersom du ikke ser menyvalgene for disse funksjonene må du kontakte installatøren din.


Opprett en timeplan

I dette eksempelet skal vi opprette en timeplan som starter klokken 7.00 og slutter klokken 12.00. Vi skal kalle den "Morgen" og den skal repeteres daglig. Denne rutinen kan du senere bruke i dine egne rutiner for regler som skal aktiveres automatisk om morgenen. 

 1. Åpne system-menyen ved å trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne av skjermen.
 2. Trykk på "Schedules" i menyen for å åpne timeplan-oversikten.
 3. Trykk på pluss-ikonet på toppen av skjermen for å opprette en ny timeplan.


 4. Gi timeplanen et navn som er lett gjenkjennelig og vil gi mening når du senere skal bruke den i en rutine. Trykk "OK" når du er ferdig.

 5. Trykk på "Add event" under EVENTS-seksjonen for å opprette en hendelse for denne timeplanen.

 6. Trykk på "Name"-feltet for å velge et navn for denne hendelsen. Gi hendelsen et navn og trykk "OK". Jeg velger å kalle min hendelse "Morgen" siden dette er den eneste hendelsen jeg skal lage for denne timeplanen.


  Merknad:

  I dette eksempelet skal vi kun bruke en hendelse. Du kan selv velge om du senere vil lage flere hendelser for en timeplan. Alle hendelsene vil i så fall aktivere timeplanen som igjen vil aktivere eventuelle rutiner du har knyttet til denne timeplanen.


 7. Trykk på "Start"-feltet for å velge når denne tidsrammen skal starte. 

 8. Fyll inn "Date"- og "Time"-feltene slik du selv ønsker og trykk "Done" når du er ferdig.


  Merknad:

  Dato-feltet er ikke nødvendigvis relevant dersom du planlegger å repetere hendelsen hver dag eller tilsvarende repetisjons-mønster. I dette eksempelet skal timeplanen repeteres daglig, så vi trenger ikke å gjøre noen endringer i dato-feltet.


 9. Trykk på "End"-feltet for å velge når tidsrammen skal slutte. Gjenta steg 8 i neste vindu slik at du har både en start og en slutt for denne hendelsen.
 10. Trykk "Done" når du er fornøyd med innstillingene dine.
 11. Du får nå se en oversikt over denne hendelsen. Merk deg at den er "Active" på toppen av skjermen. Du kan bruke denne bryteren for å deaktivere hendelsen senere. Trykk på "Repetition"-feltet for å velge hvor ofte den skal repeteres.
 12. Velg "Every day" fra listen på neste side siden denne timeplanen skal brukes i forbindelse med daglige morgen-rutiner.
 13. Om du ønsker kan du også spesifisere en slutt-dato for repetisjonene dersom du for eksempel kun vil bruke denne timeplanen gjennom sommeren. Dette gjøres i så fall ved å fylle inn "Repetition end"-feltet på samme måte.
 14. Trykk "Back" øverst i venstre hjørne for å gå tilbake til hovedsiden.


Gratulerer!

Du har nå opprettet din egen timeplan. Du vil nå ha mulighet til å bruke denne timeplanen for å aktivere rutiner ved bestemte klokkeslett eller datoer. Om du ikke har gjort det allerede, sjekk ut vår guide for rutiner og prøv å bytte ut bevegelsessensoren med timelpanen du nettopp opprettet.


For å lære mer om våre smarthus og løsninger, besøk våre nettsider.