I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom konfigurering av HDL Buspro dimmer og hvordan man konfigurerer bryterpanel knapper til å styre dimmekanaler.