I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom konfigurering av en HDL Buspro IR-sender og hvordan man kan lære IR-koder fra IR-fjernkontroller. Hn avslutter med å vise hvoran man konfigurerer en HDL DLP sin AC funksjon til å bruke IR-senderen til å styre en AC.