I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom grunnleggende konfigurering av HDL Buspro Logikk-modul. System Setting og bruk av Time i logikk-blokker.