I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom grunnleggende konfigurering av HDL Buspro Logikk-modul. "Channel Status" funksjonen.