I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom grunnleggende konfigurering av HDL Buspro potensial-frie innganger.