I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom grunnleggende konfigurering av HDL Buspro HVAC modul for aircondition/fancoil systemer.