I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom konfigurering av HDL Buspro LED dimmer for inntil 30V DC CV LED-striper eller LED-panel lamper.