I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom det som er spesielt med konfigurering av HDL Buspro DMX dimmer.I den nyeste versjonen av HDL Buspro Setup Tool 2 er det laget et valg for om man vil lese og skrive "Channel remark". Dette er for å raskere kunne lese og skrive til modulen. Dersom du velger å ikke se "Channel remark" så vil det vises "" i oversikten i stedet for dette.