I denne videoen vil vår kollega i England, Nick Sutton, gå igjennom det som er spesielt med konfigurering av HDL Buspro RS232 modul.