Dersom man ikke kjenner IP-adressen til IP-Modulen så har ny versjon av HDL Buspro Setup Tool 2 fått en funksjon for å finne og endre oppsettet til IP-Modulen.


Nye IP-Moduler er konfigurert for DHCP IP-adresse. Dette medfører en utfordring dersom man ikke har et nettverk med DHCP å koble IP-Modulen til, men i stedet vil koble seg direkte til IP-Modulen.


Gjør da følgende:

1. Gi PC-en fast IP-adresse. Du finner en guide her.

2. Velg rett nettverks-kort som er tilkoblet HDL IP-Modulen. Du finner en guide her.

3. Søk etter IP-Modulen:

Trykk på ikonet "Advanced search" og under-menyen "Search network device"

I vinduet "Search network device" trykk på knappen "Search". Dersom du ikke får opp modulen ved første forsøk, vent 10 sekunder og trykk på nytt for å søke etter IP-Moduler:

Når du har fått opp IP-Modulen: Dobbelt-klikk på den blå linja til modulen for å endre parametere. Her kan du slå av DHCP funksjonen slik at modulen får en statisk IP-adresse. Sjekk også verdien i "IP:" og "Router IP" og "Mask IP". Standard verdiene for disse feltene er:

IP: 192.168.10.250, Router IP: 192.168.10.1, Mask IP: 255.255.255.0

Trykk "Save".

Lukk vinduet "Search network device".

Vent i minst 10 sekunder mens modulen lagrer de nye parameterene og restarter.

Søk etter HDL komponenter med "Fast search".