For å få ute-temperaturen på Granite Display så trenger du en ledig Termostat kanal.

Jeg pleier å bruke nummer 8, men det er ikke viktig.


I dette eksemplet så har jeg en digital ute-temperatur sensor (ID 104) tilkoblet en Varmekontroller FH06.

Når "Outdoor Temperature" er konfigurert så kan man lese (eller lytte til broadcast) fra varmekontrolleren sin CH13.

I dette eksemplet så har Varmekontrolleren adresse 1-99.


Sette opp Granite Display "Floor Heating8":

Velg "Enable" for å få lov å endre instillingene.

Skriv inn en "Remark", jeg har gitt den navnet "Ute Temp"

Velg "Control type" "Relay" for å velge at dette er en lokal termostat.

Legg inn parametere i "Temperature source" for din ute-temperatur sensor. Den skal være "External" + adresse og kanal. I mitt eksempel så er det Varmekontroller 1-99 CH13, men det kan like godt være en utesensor sin CH1 eller en analog pille.

De andre parameterene i bilde har ingen betydning.

Trykk på "Save" knappen.


For å slippe at termostaten "Ute Temp" dukker opp i panelet sammen med dine andre termostater, fjern valget "Enable" og trykk "Save" knappen på nytt.


Da ser den slik ut:


Så skal vi konfigurere forsiden i "Basic information":

Huk av at "Outdoor temp" skal være på.

Velg "Source" = "Floor heating"

Velg "Channel" = 8

Trykk på "Save" knappen.


Granite display panelet vil nå spørre den eksterne ute-temperatur sensoren om temperaturen med ujevne mellomrom fra 2 til 20 sekunder, og vise det på forsiden.