HDL sin Buspro IP-Modul HDL-MBUS01IP.431 og Buspro Trådløse Gateway MCIP-RF02.10 har støtte for sikker programmerings-tilgang via Internett. 

For å se hvordan dette konfigureres - se på denne artikkelen.


Hvilke servere kan man bruke for å få tilgang til anlegget fra Internett?


 1. Server i Norge:
  Det er alltid best å bruke serveren som er nærmest. Serveren i Norge er på Karihaugen i Oslo på en fiber aksess.
  IP adressen til denne serveren er 85.252.21.181. Vi anbefaler å legge inn denne i HDL Buspro IP-Gateway-en og bruke denne når man når man kobler seg til anlegget.
  Vi har tidligere hatt servere i Norge med IP-adresse 82.164.81.4, 82.164.121.101 og 193.69.146.230. Ingen av disse er lenger tilgjengelig, så vi anbefaler at man bytter til den nye.

 2. Server i Singapore:
  Fra og med 2022 leier HDL en server i Singapore for sine internasjonale kunder. Denne har IP-adresse 150.109.21.173. De har planer om å beholde denne i årene fremover så denne anbefaler vi at man konfigurerer som "Preferred Server" for fjerntilgang. Denne serveren har en VPN forbindelse til HDL sin gamle server 115.29.251.24 i Kina. Så man kan med fordel bruke denne serveren for å få tak i anlegg som er konfigurert med den gamle serveren, for så å bytte IP-adressene til nye servere.

 3. Server i Kina:
  Denne serveren har IP-adresse 115.29.251.24. Den har vært brukt i mange år av alle land i verden. Vi har i det siste hatt utfordringer med hastigheten og tilgjengeligheten til denne serveren - siden den er på innsiden av "The Great firewall of China". Vi anbefaler at man konfigurerer om alle IP-Gateway-er til å bruke adressene i Norge og Singapore - ikke denne adressen. Adressene vi anbefaler er også oppdatert i artikkelen som beskriver oppsett av IP-Gateway
  Denne gamle serveren har en VPN forbindelse til serveren i Singapore så man kan bruke denne for å få tilgang til eksisterende anlegg som er konfigurert til å bruke gammel server. På denne måten kan man få midlertidig tilgang til å oppdatere IP-Gateway-en med de nye adressene.


Oppsummering:

Fra 2022 bør IP-oppsettet konfigureres på denne måten:


Husk å notere ned eller ta bilde av den nye konfigurasjonen, slik at du får tilgang når du har behov for det i fremtiden :-)