BAC1001-ARM har 2 primær funksjoner. 

Den kan være BACnet router mellom BACnet MS/TP og BACnet IP eller Gateway fra 200+ protokoller over RS485, RS232 eller IP til BACnet server på IP.


Hvordan konfigurere BACnet router funksjonen på ett minutt:

1. Koble til web grensesnittet til enheten:

Enheten har standard IP-adresse 192.168.1.88.
Når man kobler seg til web grensesnittet så kommer spørsmål om brukernavn og passord.
Standard brukernavn er admin, standard passord er admin123456


2. Bytt IP-adresse (dersom det trengs):

Velg "Network" i menyen på venstre side:

Legg inn ønskede IP parametere.
Når du trykker "OK" så vil enheten restarte og man må koble til web grensesnittet på nytt via den nye IP-adressen.


2. Aktiver router funksjonen:

Velg "Router" i menyen på venstre side:

Huk av "Network1" og "Port1".

På "Network1" grensesnittet kan man velge hvilken nettverks port ruteren skal ha på IP. Standard er 47808 (BAC0).
I tillegg kan man velge hvilket BACnet nettverk ruteren skal ha på IP grensesnittet. Standard er 1000. Man kan ikke velge 0. Dette nettverket skal enten være det samme som andre BACnet IP enheter på dette IP-nettet eller et unikt nett som ikke brukes noe annet sted i dette SD-anlegget.

På "Port1" grensesnittet kan man velge hvilket BACnet nettverk ruteren skal ha på IP grensesnittet. Standard er 11. Dette nettverket skal enten være et unikt nett som ikke brukes noe annet sted i dette SD-anlegget.
Velg hastigheten på COM1 porten. Dette er samme hastighet som alle enheter tilkoblet denne porten har.
Man kan også velge dette grensesnittet sin MAC adresse. Standard er 127. Og "Max Master" som er 127 (0-126).

Når du trykker "OK" blir valgene lagret. Enheten vil restarte og er klar når den har gitt et lite "BEEP".


3. Sjekk om det fungerer:

Jeg har koblet til 4 stk. BACnet termostater med unike MAC adresser og BACnet Device adresser på RS485 porten.

Når jeg søker etter BACnet IP enheter med Yabe så får jeg opp dette:

4. Bytt standard passord:

Det er selvsagt frivillig om man vil bytte passordet, men det er god praksis av sikkerhetsmessige grunner.
Velg "User Admin" i menyen på venstre side:

Trykk på "Modify" knappen for å endre passordet til admin brukeren. Trykk på knappen "Add" dersom du trenger en annen brukerkonto på enheten.