Vår Optergy P864 DDC kan konfigureres som BACnet IP router (for BACnet MS/TP enheter tilkoblet RS485)


1. Koble opp test enhet:

Jeg kobler til 4 stk. BACnet MS/TP termostater som har MAC adresse og device adresse 40 - 45 med baud rate 38400. Denne RS485 BUS-en tilkobles DATA 2 porten på P864.


2. Koble til P864 sitt WEB grensesnitt:

Standard IP adresse for P864 er 192.168.1.MAC hvor MAC settes med 2 adresse velgere på PCB. Disse velgerene står til 77 som standard. Jeg har endret min P864 til 09 for dette eksemplet.


"BACnet Configuration" -> "BACnet Mode" settes til "IP Only"

"Expansion RS-485 Port" Konfigureres med:

Port Protocol = BACnet

Baud rate = Baud rate for enhetene som er tilkoblet på BACnet MS/TP.

Port Routing = "IP Routed"

"Network Number" = Unikt BACnet nettverksnummer for enhetene som er koblet bak denne routeren.


3. Sjekk om det fungerer:

Når jeg søker etter BACnet IP enheter med Yabe så får jeg opp dette:

Device 864009 er P864. Så her får jeg fremdeles opp totalt 393 interne BACnet objekter, inklusiv P864 sine I/O porter. Så selv om P864 nå er BACnet router for termostatene, så har man fremdeles tilgang til P864 sine interne BACnet objekter.