i3 Lite - Moduler

HDL Relay
En enkel modul som lar deg styre en eller flere HDL relé-kanaler. Setup Legge til modulen Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HDL ...
Mon, 27 Apr, 2020 ved 9:33 AM
HDL Dimmer
En enkel modul som lar deg styre en eller flere HDL dimmer-kanaler. Setup Legge til modulen Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HD...
Tue, 29 Okt, 2019 ved 7:50 AM
HDL Curtain
En enkel modul som lar deg styre en HDL Curtain Controller. Setup Legge til modulen Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HDL Scanne...
Mon, 27 Apr, 2020 ved 9:34 AM
HDL Sensor Input Temperature
En enkel modul som lar deg lese temperaturen fra en rekke HDL enheter. Modulen har fire kanaler. Dersom ikke alle kanalene skal brukes anbefaler vi å deakti...
Tue, 29 Okt, 2019 ved 7:52 AM