En enkel modul som lar deg lese temperaturen fra en rekke HDL enheter. Modulen har fire kanaler. Dersom ikke alle kanalene skal brukes anbefaler vi å deaktivere de kanalene du ikke trenger.


Setup

Legge til modulen

Denne modulen kan legges til manuelt eller ved hjelp av HDL Scanner

Innstillinger

FeltBeskrivelse
HostIP-adressen til anleggets IP-modul.
Trenger ikke å endres fra 255.255.255.255.
PortPorten som skal brukes for kommunikasjon med anlegget.
Trenger ikke å endres fra 6000.
SubnetIDSubnet ID til enheten i HDL anlegget.
DeviceIDDevice ID til enheten i HDL anlegget.
Refresh rate (sec)Oppdateringsintervall for kanalstatus i sekunder. Holder widgetene i sync med anleggets verdier. Kan skape mye trafikk ved lave verdier.

Widgets

Denne modulen har en type widget.

Sensor Input Temperature

En widget med kanalens navn på venstre side og nåværende temperatur på høyre side.


Events, Actions og Conditions

Events

Events er hendelser i modulen som kan starte en rutine.

EventBeskrivelse
Temp higher thanEvent oppstår når temperaturen i den valgte kanalen er over angitt verdi.
Temp lower thanEvent oppstår når temperaturen i den valgte kanalen er under angitt verdi.

Actions

Actions er funksjoner modulen kan utføre, enten som en del av en rutine eller en macro.

Denne modulen har ingen actions.

Conditions

Conditions er betingelser som må oppfylles for at en rutine eller macro skal gjennomføres.

ConditionBeskrivelse
Temp higher thanActions blir kun utført dersom temperaturen i den valgte kanalen er over angitt verdi..
Temp lower thanActions blir kun utført dersom temperaturen i den valgte kanalen er under angitt verdi.