Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/USB.1 enheten.

Bilde av enheten:

Nederst i artikkelen ligger følgende filer:

- KNX USB Interface.vd5 (Databasefil for ETS programvaren)

- EtsUsbInstallation.msi (Installasjonsprogram for USB enheten - brukes ikke på ETS6 / Windows 10)

- DS-HDL-KNX-USB.pdf (HDL sitt datablad på engelsk)


Testet å koble til enheten på en ny Windows 10 PC. Den inner og installerer driver for USB enheten automatisk.