ETS Database og Applikasjon

Oppdaterte filer for ETS programmet. Databaser og applikasjoner

HDL KNX Assistant Software (ver. 1.1.80)
Her skulle vi lagt den nyeste BETA versjonen av HDL KNX Assistant programvaren, men fila er for stor (34 MB) så den kan ikke legges her. Ta kontakt med ...
Thu, 22 Jun, 2023 ved 1:40 PM
KNX USB Interface (HDL-M/USB.1)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/USB.1 enheten. Bilde av enheten: Nederst i artikkelen ligger følgende filer: - KNX USB Interface.vd5 (D...
Thu, 21 Apr, 2022 ved 12:47 PM
KNX DALI Gateway (M/DALI.1)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/DALI.1 enheten. Bilde av enheten: Nederst i artikkelen ligger følgende filer: - DALI_Gateway_V1.1.kn...
Thu, 22 Jun, 2023 ved 1:13 PM
KNX iFlex bryter med 2 eller 4 knapper (M/P02.2-A2-48, M/P04.2-A2-48)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/P02.2-A2-48 og HDL-M/P04.2-A2-48 enhetene. Bilde av enhetene (Finnes også med sort glass): Nederst i art...
Thu, 22 Jun, 2023 ved 1:35 PM
KNX 4.3" Touch Display Panel (HDL-M/MPTLC43.1)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/MPTLC43.1 enheten. Bilde av enheten: Nederst i artikkelen ligger følgende filer: - MPTLC43_Controller(V...
Thu, 21 Apr, 2022 ved 1:13 PM
KNX 4" Granite Display Panel (HDL-M/PTL4.1)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/PTL4.1 enheten. Bilde av enheten: Nederst i artikkelen ligger følgende filer: - Panel_4Inch_Touch_LCD_C...
Thu, 21 Apr, 2022 ved 1:36 PM
KNX 4CH 10A Curtain Actuator (HDL-M/W04.10.1)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/W04.10.1 enheten. Bilde av enheten: Nederst i artikkelen ligger følgende filer: - CurtainActuator(V1.1)_1...
Thu, 21 Apr, 2022 ved 2:24 PM
KNX 16A Switch Actuator with Current Detection (M/R4.16.1-CD)
Her har vi samlet filer og informasjon om M/R4.16.1-CD enheten. Bilde av enheten: Nederst i artikkelen ligger følgende filer: - Switch_16A_20A_Actuator...
Thu, 21 Apr, 2022 ved 2:24 PM
KNX 2 knapp Touch Panel (HDL-M/TBP2.1)
Her har vi samlet filer og informasjon om HDL-M/TBP2.1 enheten. Bilde av enheten (finnes også med sort glass): Nederst i artikkelen ligger følgende file...
Thu, 22 Jun, 2023 ved 1:47 PM